26.11.2009 16:01

Banijski rjecnik

A       
aber     pojam
adet     doba, vrijeme
ajam     konjska oprema
ajcamo     malo ludo
ajduk     hajduk
alaliti     oprostiti
aldemaš     slavlje (obrok) zbog završetka posla
aljica     vesta, džemper
aljinac     kaput od debelog sukna
ambrelo     kišobran
amper     limena kanta
andžar     nož
aps     zatvor
arnadlin     igla za kosu
artovina     divlja trava
avlija     dvorište
avta     divlja trava
avtika     divlja trava
B      
badanj     drveni sud, bure sa bocnim otvorom
badave     badava, džabe
badža     otvor na krovu za dim, ukrasen rezbarijama
baglama     metalni okov na vratima
bagric     bagrem
baguš     sažvakani duvan
bajato     staro
bajs     arija neke pjesme
bajtrag     smece, otpad
baka šaka     buba mara
bakandže     cokule
balonja     balavac
bantovati     opominjati
banuti     doci iznenada
barbinda     povez za brkove
barjak     zastava
barkati     cackati
barok     pramen
bataliti     pustiti to, zaboraviti
beciti se     izbeciti, izbuljiti, piljiti
becar     mangup, lola
begenisati     odmjeriti djevojku (zagledati)
beka se     skakutanje i igra teleta
belav     nezgoda
bena     luda, budala
benaviti     glupirati, ludesati
berdokati     ružno pjevati
biciklo     bicikl
biglisati     lijepo pjevati
biljac     pokrivac od debele vune
biljeg     znamenka, mladež, madež
binda     higijenski uložak
blago     stoka
blazina     perina
blebnuti     pasti
blisnuti     pljusnuti
blišti     sjaji
bljucnuti     pljusnuti
bljuvati     pljuvati, povracati
bonjkula     kvrga
borta     kada životinja boluje
bota     kvrga (npr. hrane)
brabonjak     zecji izmet
bradva     mala sjekira sa dugackim sjecivom i kratkom drškom
bradvilj     mala sjekira sa dugackim sjecivom i dugackom drškom
brale     e moj brale - izreka za opisivanje nedoumice, problema
branjenca     okrugla grana, zabodena u njivi gdje se brani ispasa tude stoke.
bravetina     ovcetina
brecnuti     prepasti (se), prenuti (se)
bremenita     trudna
brenajzlin     uvijac za kosu
brenda     drvena posuda
breskarno     bezbrižno
brez     bez
brezobrazan     bezobrazan
brežak     malo brdo
brigtažlin     šajtok, novcanik
brisalica     gumica za brisanje
brlja     plavic, slaba rakija
brljati     prljati, brljavo - prljavo
brljuga     jaraca, kaljuža za brljuganje svinja
brndati     premetati, preturati, ceprkati
brnjica     žica uvucena svinji da ne rije
brnjiti se     ljutiti se
brocak     ruksak, ranac
brotvan     tepsija
bruca     brat
brvna     zidovi
brvno     deblo
buce     gumene cipele, gumene cizme
bucica     burence za vodu, za radnike na njivi
budalasto     bedasto, luckasto
budžak     cošak
buklija     posuda za rakiju koja se iznosi pred svatove
bulazniti     sanjati
buncati     pricati u snu
bundža     bundžica, rupa, rupica
bunovan     pospan
bunjker     bunker
burnjak     daždevnjak
C      
cajg     vrsta platna
cajt     vrijeme (za sat, casovnik)
cakliti     sjajiti (cakliti se - sjajiti se)
caklo     staklo, rendgen
cakljin     cakna
canja     krpa
caranje     igra sa granama drveta
catara     buljuk, hrpa ljudi, djece
cibli     kada kiša jako pada
cic     vrsta platna
cicvara     kuhano jelo od brašna i skorupa
cigare     cigarete
cigaršpic     muštikla
ciglja     cigla
cijeda     lukšija za veš
cikulacija     cirkulacija
cikular     cirkular
cimbule     usna harmonika
ciment     cement
cimenta     posuda iz koje se pije voda (loncic)
cincariti     škrtariti, cicijašiti
cincilikati     sitno zvoniti
cinculirati     gluvariti
cintoranj     prostor oko crkve
cjepalo     mjesto za cjepanje drva
cmokve     smokve
coltati     nekoga placati
copranje     bajanje, gatanje
crljeno     crveno
cucla     dudica
cuk     predmet od tikve za vadenje rakije
cukur     šecer
culo     zavežljaj necega u platnu (stoljnjaku)
cuperda     curetina, odrasla djevojka
cura     djevojka
curetina     cuperda, odrasla djevojka
curik     nazad, komanda za konje
cvek     cavao (ekser) za ojacanje cipela
cvijeliti     rastužiti, rasplakati (dijete)
cvil     vrsta platna
C      
cabar     veliko bakarno bure za pecenje rakije
cabrca     limena kanta
cabuljica     šklobuk, prišt, bubuljica
caklje     savijene vile
camiti     izbivati u samoci, išcekivati (u ropstvu)
cantura     limenka, konzerva
canjatak     stara posuda
cardak     odvojena kucica u dvorištu
carkati     ceprkati, cackati
catrnja     bunar
cava     cavao, ekser
cebuljica     bubuljica, prišt
ceketalo     dio mlina (lopatica) za usmjeravanje zrnja u kamen
celjade     bice, covjek
cepati     gaziti
cesnica     božicna pogaca
civija     drveni cavao, ekser
coek     covjek
cokan     vraklic, staklena flašica za rakiju od 1 - 2 dl
cudo     puno, mnogo
C      
ca     naredba za tjeranje volova
caca     otac
cariti     brinuti (ne cariti - ne brinuti)
castrik     žbunje
cemer     pojas od kože za muškarce
ceno     pas veci (mali je cuko)
cepica     kapa
cerati     tjerati (išcerati - istjerati), goniti, voziti (npr. bicikl)
cetati     cvjetati
cilica     mala caša
cio     htjeo
cubara     šubara
cubiti     cucati
cud     narav
cuko     mali pas, mali ceno
curak     vrh oštrikane kape
curlikati     zviždati, fuckati
cuška     šamar
D      
dadne     daje (dadnem - dajem), dade
danaske     danas
dangubiti     ljencariti
de     otvori de mi vrata, stande tu
debel     debeo
decak     momak
deder     naredba pri nekoj radnji (deder donesi…)
delati     raditi
dijati     disati
dijel     dio
dilber     momak (za ženidbu?)
dilkati     zabavljati dijete
divaniti     govoriti
divanjkati     razgovarati
doba     adet, vrijeme
dobrano     puno
dobri dan     dobar dan
docepati     domoci (se) necega
docerati     dotjerati se, urediti
dognati     dovesti (stoku)
dokle     do kuda
dokon     besposlen
dokuciti     dohvatiti, misaono shvatiti
domoci     docepati (se) necega
dosegnuti     dohvatiti
dospjeti     stici
doša     došao
dovece     uvece
draca     živica
dreš     kombajn
dreždati     štroncati, šudliti, cekati
drob     crijevo (ljudsko, životinjsko)
dronje     prnje
drožditi     drobiti
drukcije     drugacije
drvljanik     panj na kome se sijeku drva
držalo     drška, držalica
duciti se     duriti se
dudlica     dudica
duga     letvica
dundast     debeo
duplijer     velika svijeca
durati     trpiti, podnositi nešto
durbin     dvogled
durk     direktno
dusa     sapa, para, dah
duvanjkesa     kesa za duvan
duvar     zid od šiblja i blata (otvor nad ognjištem?)
dvista     dvije stotine
dvojžice     tambura s dvije žice, narodni instrument na Baniji
dvokat     advokat
Ð      
de     gdje
ded     djed
deljati     djeljati
detelina     djetelina
dever     djever
deveruša     djeveuša
dia     naredba za konje da ubrzaju
dikati     skakati
dinduve     perle
dorati     mjenjati
duvegija     svježe oženjeni
E      
elda     jelda, je li tako
esam     jesam
est     jest
F      
falinga     mana
feder vagln     fijaker
fela     vrsta necega
firanjga     zavjesa
flašter     flaster
fletno     hitro
furak     klavurak drveta, otpilani dio drveta (kao za cjepanje za loženje)
G      
gali     razgaljuje, godi, odgovara (npr. pice)
gamizati     polako gmizati
ganjak     veranda u kuci
garaviti     cadaviti, caditi
gegaljka     ljuljacka
gegati     ljuljati
gege     duge gace
gengati     gužvati
geršla     kaša za jelo
gerz     decko, momak
giltati     pasati, odgovarati
girtl     pojas, kaiš mantila
gizdavo     profinjeno
glibnjak     veliko blato
gmajina     zajednicki dio zemljišta, obicno oko pojilišta stoke
gnjatic     zglob povrh pete
gnjecavo     cmaljavo, mekano
gnjidati     sitno šivati
gnjilo     trulo
gnjoj     gnoj
gobelja     drveni dio tocka (paok)
god     svetac, sveti dan
god     god (kad god, gdje god)
goluždrav     neoperjalo pile (nenaraslog perja)
goniti     tjerati, cerati, voziti (npr. stoku, voziti bicikl)
gonjati     ganjati, juriti, tjerati
govedska     goveda (juha)
gra     grah, pasulj
gramak     davo (koristi se u kletvama)
granuti     obasjati (granulo sunce)
granjer     volan
grce     guce
grdno     opasno, strašno, veliko
greba     zagoreli dio hrane
greben     pribor za grebenanje - cešljanje vune
greda     šteta
gric     grm, zapušten i zarastao dio zemljišta
grkati     gukati
grko     gorko
grljak     grlo od flaše
grota     grehota
grotulja     voce za sušenje nanizano u vijenac
grunt     imanje
gruvati     tuci, udarati (gruvaju topovi)
gubavo     musavo, prljavo
gubica     usta, njuška
gujanica     glista
gumelastika     lastika
gumija     crevo, šlauh
guvno     mjesto za vršenje žita i sadjevanje stocne hrane
gužva     drveni granicnik na stupu drvenih kola
gužvara     štrudljin, štrudla, pita
I      
ije     jede
intov     drveni koš na kolima za prevoz kukuruza
io     jeo
iskati     tražiti
iskolaciti     izbeciti
isponova     ponovo
isporaviti     ispraviti
iša     išao
iverati     tkajuci raditi rucni rad
izat     šekret, toalet, zahod
izdeljan     nožem obraden drveni predmet
izjedati     sekirati, nervirati
izlišiti     omoguciti
izmacati     izrasti
izniknuti     izrasti (zub npr.)
izruciti     izliti, istresti iz posude
izvitoperiti     iskriviti
ižmikati     iscijediti
J      
jagmiti se     otimati se oko necega
jambrati     srljati, najambrati - naletjeti, natrampati
jaraca     brljuga, kaljuža za brljuganje svinja
jaruga     lokva blata
jasle     korito iz koga stoka jede
jaukati     plakati
jenjati     smanjiti (kiša jenjava)
jere     zašto
jetrva     neva, žena od muževog brata
jogunasto     blesavo
jok     ne
jope     opet
jutro     jedinica za površinu (zemljišta)
juva     juha, supa
K      
kablica     posuda iz koje se hrane svinje
kaca     bacva
kacara     prostorija za držanje kaca
kad god     kad god
kadar     moci (nije kadar - ne može)
kade     kada
kakvije     kakovih, kakvih
kalaisati     kalajem premazati lim (pleh)
kancel     štrena prediva obradenog u vunu ili konac
kancelic     mala štrena nekog prediva
kandžija     bic, šikac
kaniti     kani me se, pusti me na miru
kanuti     kapnuti
kapak     poklopac od kotla za rakiju
kapljevina     kapnica, moca
kapnica     kapljevina, moca
kapula     luk crni (crveni)
karakušljiv     bolešljiv
kašnje     kasnije
kaštrol     kaštrolic, šerpa
katanac     lokot
kavga     galama
keder     dio cipele, potplata
keka     novac
keten     biljka od koje se pravi prirodno vlakno za tkanje (lan)
ketuš     covjek koji u vodenici ima svoj “red”, dan kada se melje žito
keva     cetka, kefa
kevša     ("š" se izgovara meko)
kezme     veliko prase
kidati     cistiti štalu
kifljin     kifla
kiljer     pregrade za stoku u štali
klamfiti     napraviti nešto loše, salatiti
klapin     djecarac
klapiti     pjeniti
klatri     slaže
klavurak     furak drveta, otpilani dio drveta (kao za cjepanje za loženje)
klopati     klofati
kljaka     štaka
kljakat     covjek sa dugackim nogama
kljakav     sakat
kljampati     ružno hodati
kljecan     poskok
knami     ka nama
kobaca     gajba za prevoz stoke
kocak     svinjac
kocoperiti     praviti se važan
kodžav     mršav
kolijer     kragna
kolnica     drvena šupa za kola
komesija     komisija
komin     podzid pod kukuljicom
kominjati     odvajati zrna kukuruza sa klipa
komotovi     dio konjske opreme, orme
komuša     klip kukuruza
konda     kao
konjozobica     platnena kesa iz koje konj zoblje žito
kopanj     korito za ishranu svinja
koperta     koper deka - ukrasni prekrivac za krevet
kopreno sito     gusto sito
kopun     nadmen covjek
korba     korpa, košara
korlat    
kosijer     alat za sjecu živice
koštac     uci u problematiku (uhvatiti se u koštac sa problemom)
košuljac     kombine
kotac     svinjac
kotrmice     naopacke, naopako
kovrtanj     okrugli kruh
kozica     šerpa
krabljaca     posuda za mlijeko za mužu
kracica     butkica
kragljin     krgna
krajcati     mimoilaziti
krepati     uginuti (krepalo prase)
kresivo     osušenja gljiva koja raste na kori drveta a služi za paljenje vatre
krevdešin     vrsta platna
krigljin     krigla
krkace     nositi dijete na ledima, nošenje "krpa-lonce"
krma     pica, hrana za stoku
krmci     prasci, svinje
krpice     juha za krupnim rezancima i skorupom
krtlog     nered, zakrceno u prostoriji, razbacano
krto     rudnjak, sepet
krtorovina     zemlja koju izbaci krtica - rovka na površinu
kru     kruh
krumpijer     krumpir
kruzovnica     kuruza, kukuruzni kruh
kudelja     smotak vune za predivo
kufer     kofer
kuferta     koverta, koverat
kukalj     kukica (na štrikacoj igli)
kukati     zapomagati, žaliti
kukci     ded i baba
kukuljica     veranda na kuci
kulinac     kulen
kuruz     kukuruz
kuruza     kruzovnica, kukuruzni kruh
kuruzovaca     rakija od kukuruza
kuruzovina     stabljika kukuruza
kuruzovište     naziv za njivu poslije sece stabljika kukuruza
kušati     probati
kušice     dio volovske opreme, granicnik na jarmu (skušice)
kuštrav     cupave kose
kušuša    
kutijesnica     škatulja, kutija
kutriti     šutiti
kuzolic     posuda za branje jagoda
L      
lace     hlace
ladetina     hladetina, pihtije
lafra     maska
lagijer     dio konjske opreme za kacenje za kola
lagva     posuda za vodu
lajbek     lajbec, prsluk
lajfati     švrljati, lunjati
lajt     drvena cisterna
lampoš     fenjer
laprndati     ružno govoriti
larma     galama (larmati - galamiti)
lašnjak     kaiš za hlace
lazina     prolaz kroz živicu
lemati     lupati
lemeš     ralo
lima     lim
lipsati     veliki umor, umoriti se, klonuti)
lisiti     pljesniviti
list     pismo
lopar     drvena lopata za stavljanje kruha u pec
lošo     loše
lotre     merdevine
luciti     izlucivati, prosipati, izdvajati, razdvajati
lucka     treska, drvce za potpalu vatre
ludesati     ludovati
lug     pepeo
lukovica     jelo od praziluka
LJ      
ljestve     drvene stranice u kolima
ljevaka     šuvaka, lijeva ruka
ljevuša     kolac od kukuruznog brašna
ljudina     pravi covjek, lafcina
ljuljnuti     dobro platiti
ljumati     tromo hodati
ljupina     oljuštena kora od krumpira, jabuke
M      
maci     maknuti
macija     maceha
majarica     kuharica
majariti     kuhati
malešno     maleno
mam     odmah
mandule     krajnici
marisati     tuci
mariti     brinuti, sekirati se (ne mari - ne brine)
marva     stoka
masiraca     bundeva
maša     metalni alat za prenošenje žara
mašaica     drvena kutlaca
mašica     metalna lopatica za žar
mašiti     promašiti ili posegnuti za necim (mašio se za šajtok)
mašljin     mašna
mati     majka
matovilo     naprava sa koje se mota predivo
maune     mahune
medecina     lijek
meded     medvjed
merak     želja
merka     šareni konac za vez
micina     cista, cir
micko     malo
mili     lagano tece, puže
milošte     darovi
mir     miris
mirakule     razne dakonije, hrana
mititi     maziti (npr. dijete)
mitljati     muciti se noseci, vuci
mješaica     mala kuhaca
mješajaca     kuhaca
mjevur     mjehur
mljecarica     ostava za mlijeko
morda     možda
more     može
mort     žbuka
mortaljka     drvena posuda u kojoj se miješa mort
mošan     muško tele ("š" se izgovara meko)
motjika     motika
motka     šiba
možem     mogu
mreškaca     falda, nabor
mrljina     mrtva životinja
mrnjaukati     mjaukati
mrs     mast
mrsko     odbojno, lijeno, mrzi ga, nece nešto
mrždavci     nozdrve
mucati     cutati
musavo     gubavo, prljavo
muštrati     zezati
muzgavo     loše oprano
mužar     naprava za pucanje
N      
na     evo
nabasati     naici
naboj     potkožni cir
nabureno     napuhano
naburiti     napuhati, namjehuriti (nabureno)
nacak     nejak, slab
nacinijo     ucinio
naciniti     napraviti
nacve     posuda za mješanje kruha
nadvo     ici u toalet
nadžak     mala sjekira
nadžak baba     oštrokondža
nagnati     natjerati
nagrabusiti     nastradati
naguliti     nazuti cipele, obuti
najambrati     natrapati, naici na nešto
najao     nasrnuo
najauce     naplace
najo     najeo, najesti
najvolio     najviše volio
nakalemiti     napasirati, namjestiti
nakaniti     namjeriti
nako     onako
nakostrešiti     naježiti (kosa se diže na glavi)
nama     odmah
namaknuti     pribaviti, dobaviti ili namjestiti na nešto (poklopac)
namarisati     istuci nekog
nami     nama
nanovo     ponovo
napenaliti     protiv volje nekome nešto nametnuti ("naguziti")
napršnjak     naprstak
napujdati     nahuškati
naratak     priglavak, carapa za stopalo
narogušiti     smrknuti se
narudano     trajna kosa
nasta     nastao (dugo "a")
nastaviti     pristaviti (nešto na kuhanje)
našešuriti     nadignuti
natkuvjesilo     nadvisilo
natrampati     najambrati, naici na nešto
naucla     naucila
navici     naviknuti
navlocak     jastucnica
navr     na vrh
navratak    
navrla     navalila
navrli najali     navalili
navrnuo     navio
navrnuti     navinuti
navro     navalio
nazor     silom nešto uradeno
nazuti     obuti
ne merem     ne mogu, ne možem
ne možem     ne merem, ne mogu
ne pristajati     ne pasati, ne odgovarati
nede     negdje
nedelja     nedjelja
nejacko     nejako, slabo
nekije     nekih
nekve     neke
nemere     ne može
nemeš     ne možeš
nerast     rasplodna svinja
nesmotreno     nepromišljeno
neva     jetrva, žena od muževog brata
nezgodacija     nezgoda
nide     nigdje
nije kadar     nije mocan
nijesam     nisam
niki     nijedan
node     novdje, tamo (dugo "o")
noseca     trudna (žena)
novdje     node, tamo
nožice     škare, makaze (dugo "o")
nudlica     nokla, njoka, knedla
nukati     nuditi (ponukati - ponuditi)
NJ      
njirkati     nešto sporo raditi, nešto ceprkati
njucati     njuškati, privirivati
O      
obajatilo     ostarilo
obastati     opstati
obataljeno     pokvareno
obezdaniti     iznenaditi
oblesilo     objesilo
oblizeci     poslastice
obloporan     imati dobar apetit
oblušica     dašcice za smanjenje rupe za dotok vode u mlinu
obrtaljka     kvaka za vrata
obviknuti     naviknuti
ocoprati     zacarati
ocale     naocale
ocepiti     nagaziti
ocerati     otjerati
ocuva     ocuh
od     napred, komanda za konje (dugo "o")
odagnati     otjerati
odati     hodati
odati se     predati se, prepustiti se (odao se alkoholu)
odluciti     odvojiti
odvajkada     od davnina
odeljati     oguliti (npr. koru sa drveta)
ognjilo     ugnjilo, ognjila oskoruša
okapina     potkopani dio rijecne obale
oklen     odakle, od kuda (dugo "o")
oklijevati     otezati
okrenuti     poceti (okrenula kiša)
omamiti     opiti
omrsak     masnoca
oplindrati     uzeti od nekoga sve, odnijeti sve, pokrasti
oporiti     rasporiti
oprava     haljina
opraviti     poslati (opravio paket), popraviti nešto
opuna     opna
ora     vrijeme da se nešto uradi
orginjati     lupati
orma     konjska oprema - kaiševi
ornice     dio pluga sa vecim i manjim kolom
osebuljak     najbolji zalogaj
osmica     nedjelja (osmicno - nedeljno)
ostriže     ošiša
oša     otišao
ošep     kuhano jelo od šljiva i šecera
oševine     mekinje
ošpuriti     kada se krava prvi put oteli
ošpuriti se     kada se krava prvi put teli
otale     odatle
otidi     odi
otkraviti     otopiti, odmrznuti
otrombljeno     obješeno
otucak     klip kukuruza bez zrnevlja
ovda     ovuda
ovije     ovih
ozdo     odozdola
ozepsti     promrznuti
ozgo     odozgora
P      
pacati     mješati se u nešto (upacati - zapoceti neki posao)
pajc     salamura
paklic     kutija cigareta
palasak     ograda od taraba
pamada     krema, pomada
panda     pa onda
pane     padne
pani     padni
paperje     malo perje
papjer     papir
patiti se     muciti se
pavetina     lijana (bršljen)
pazdrknuti     umrijeti, "odapeti"
pažmati     provlacenje svinjskih creva kroz dvije žice radi cišcenja kod klanja
pejar     pehar
pekanje     igra sa 5 kamencica (dugo e)
pekva     kapa od gusa za kruh
pelcovati     cijepiti
peljda     velika sramota
peljga     pegla, (peljgati - peglati)
pendžer     prozor
peraica     svinjska dlaka
peredajz     paradajz
perioda     menstruacija
perisati     operisati
perjati     nešto intenzivno, žestoko uraditi (odperjati-odtrcati, isperjati-istuci)
perušina     suho lišce sa klipa kukuruza
peruška     pero od peradi za cišcenje
petlja     rupica
petljavo     svakako uradeno, nezadovoljavajuce
petljin     pertla, žnjiranac
petnjak     zemljane "posude" koje se ugraduju u zidane peci
pica     krma, hrana za stoku
piljak     ljevkasti vrh loncica preko koje se izljeva voda
pinca    
pinja     sapinjaca, zihernadla, sigurnjaca
piriti     puhati, duvati
piždriti     viriti
pjan     pijan
pjenica     germa, kvasac
plandovati     ništa ne raditi
planuti     upaliti (vatra, zub - upala)
planjka     daska, fosna
plastiti     stavljati sijeno u male plastove
plašiv     strašiv, plašljiv
plata     plahta, caršav
platica     brvno preko potoka
plavic     brlja, slaba rakija
plej     pleh, lim
plejac     metalna potkovica na prednjem dijelu cipele
plejnati pjetao     limeni pjevac, vjetrokaz na krovu kuce
pletivo     štrikanje
plot     ograda od pruca
pljegav     pjegav
pocvrkati     zapržiti
pocinuti     predahnuti, predanuti, odmoriti
pocuti     poslušati
podaj mi     daj mi
podastrijeti     prostrti
podrokljica     unteruk, podsuknja
podsjesti     sjesti na necije mjesto
podsvrnuti     savinuti (npr. deku)
podumijenta     glavna podna greda
podvoljak     podbradak
podeljaca     maklja, strug, poguljac
poguljac    
polica     polovica (npr. krumpira)
polisiti     popljesniviti
politican     proracunati covjek, taktican
poluciti     razabrati
poludeti     poludjeti
pometnuti     staviti, metnuti
pomoliti se     proviriti, pojaviti se
ponedeljak     ponedjeljak
popara     kruh preliven prežganom juhom
popic     zrikavac, skakavac, škakavac
poriti     rasporiti
porjak     porijak, praziluk
posati     sisati
posta     postao
pošeci     posjeci ("š" se izgovara meko)
pošeremetiti     poremetiti
poštapati se     sprdati se, rugati se ili podbacati se na štap
poteka     apoteka
potipati     povlaciti se od mjesta do mjesta, od nemila do nedraga
potlje     poslije, kasnije
potumplati     podoniti cipele
povezaca     bijela marama za glavu
povodanj     poplava
povrazaca     krpa u kojoj se nosi hrana na njivu
pracijep     ruda volovskih kola
praded     pradjed
prakljaca     dašcica za pranje veša
praporci     sitni zvoncici
pravo     potpuno (nisam se pravo ni spremio)
prcman     putujuci trgovac
prcija     licna svojina
prdavac     vrsta gljive, ispunjene prahom, pod pritiskom noge puca
prebirati     pretraživati (po papirima, grahu, ...)
precerati     pretjerati (npr. konje)
predivo     ispredena, izvucena nit iz vune
pregršt     kolicina necega u dvije sastavljene šake
prekšutra     prekosutra ("š" se izgovara meko)
prekviše     previše
prelo     sijelo
premdati     "preci" (prefarbati) drvo pred truljenje
prenavljati     prenemagati (se)
prenuti     probuditi se, trgnuti se
preobuka     presvlaka, odjeca za presvalcenje
prepa se     uplašio se
preparamdija     stara uciteljska škola
preruciti     preliti, prebaciti u drugu posudu
presamititi     preklopiti (od bolesti)
presvlaka     preobuka, odjeca za presvalcenje
presvrnuti     preklopiti
prevaliti     prevrnuti
prezuti     preobuti
prežgana juva     juha sa brašnom, ajnpren juha
priglavak     naratak, carapa za stopalo
prika     prijatelj ili rodbina od djetetovog bracnog druga
prikalabiti     dodati
prikriciti     opomenuti, podsjetiti
priljubiti     pritisnuti (npr. dasku)
primaci     primaknuti
prismociti     umociti
prispodobiti     podesiti, namjestiti, dotjerati, pasati
prišipraca     necije prikrpavanje, smetanje
prkno     cmar
prnjice     pelene
probirati     izbirati nešto, izdavajati iz necega
procjep     rascjep
prodrto     probušeno, poderano
prognati     protjerati
pronosak     kada kokoš snese prvo jaje
proštac     uklještenje (uhvatio me proštac u ledima)
prtacka     tkana torba koja se nosi preko ramena, služila dacima za nošenje knjiga i školskog pribora
prutati     kopati zemlju izmedu kukuruza prutacem
prvati     letjeti (prr šakabaka - poleti bubamaro)
puce     dugme, gumb
pucalica     vrsta šljive
puciti     poloviti šljivu
pundravci    
punemoc     punomoc
pusto     prazno, pusta kuca
pušiti     dimiti
puštiti     pustiti
puvati     puhati
R      
rabota     akcija (npr. nekog cišcenja)
raca     patka
rada     htjela, voljno (rada sam - voljna sam)
rajz     becariti
rakoliti     veselo pricati
ral     jedinica za površinu (zemljišta)
raljin     daska
rana     hrana
ranjenik     utovljena svinja za klanje
rasceravati     rastjerivati
raskriliti     raširiti
raskrižiti     rasjeci, razrezati
raskuciti     raspeciti, razapeti, raširiti
raspeciti     raskuciti, razapeti, raširiti
raspuciti     raspoloviti (npr. šljivu)
rastic     hrast
rašepiriti     raširiti krila
rašta     radi cega
ravulje     viljuška za jelo
razapeti     raširiti
razbiti     usitniti novac (razbij mi stotku)
razluciti     razdvojiti
razom     popuniti žlicu/šalicu necim do vrha, izravnati
recelj     dio drvenog tocka na kolima
reklic     kaputic, sako?
rema     za vješanje zaklanih svinja
remen     kaiš
rešpirica     kriška krumpira i sl.
rešt     zatvor (produžena kaznena nastava u školi)
režanj     komad mesa
rganj     posuda od tikve za piti vodu
ricet     grah i kaša
rigljin     metalna reza za vrata
rke     stare krpe, rite
rogalj     cošak
rogulje     drveni alat velicine lopate sa 3 ili 4 zuba za sijeno
roklja     ženska suknja
roktati     skicati
rokva     rotkva
rol     rerna
roljak     krpelj, roljac
roljin     lokna od kose
roža     ruža
rubac     marama za glavu
rubine     veš
ruciti     rukovati
rudnjak     krto, sepet
rujica     zemljena posuda
rupcic     džepna maramica
rušt     krupnija trešnja
S      
sade     sada
sadevati     slagati sjeno u stog, sadjevati
sak    
salatiti     sklopiti, sastaviti
samet     samt
samožljiv     proklet, sebican
samun     somun
sanesi     snesi
sapa     dusa, para, dah
sapeti     zakopcati, vezati
sapinjaca     pinja, zihernadla, sigurnjaca
sapinjatak     živinski cmar
sapunac     kopca na remenu ili cipeli
satrti     uništiti
savitak     za nošenje košare na glavi
sazuti     izuti (cipele)
scamoriti se     stisnuti se
secija     otoman, divan
segnuti     obilazak trzajem (npr. kola, tijela)
seja     muževa sestra
sigurati     dotjerati, urediti se
sikira     sjekira
sipa     kašlje (dugo "i")
sipljiv     astmatican
sjecimice     okrenuti kao na kant, ali koso
sjerak     sijerak (vrsta biljke)
skalamburiti     izmješati bez veze, skalambušiti, skalapušiti
skalambušiti     izmješati bez veze, skalamburiti, skalapušiti
skalapušiti     izmješati bez veze, skalamburiti, skalambušiti
skembati     staviti stvari bez reda, nabacati, natrpati
skoncati     dokrajciti, dovršiti
skorup     vrhnje na mlijeku, kajmak
skrajak     okrajak od kruha
skrob     jelo od pšenicnog brašna
slanica     slanik
slimati     slikati
slupacine     loš krevet, loše stvari
smaknuti     maknuti, skloniti
smandrljati     nešto brzo uraditi, brzo pojesti
smetnuti     zaboraviti
smija     smijeha
smlacen     jako umoran
smoci     smoci - skupiti, prikupiti (smognem snage)
smreškati     naborati
smrsnuti     zavezati u cvor
snaša     snaja
snatrati     šaliti se (snatra se - šali se)
snažiti     iscistiti (npr. osnaži mi jarak)
sojkula     sova
sokljini     sokne
sopiti     puhati (sa npr. prozora), sopi - puše
sošica     naprava za hvatanje divljaci, zamka, gvožde
sotim     sa tim
sovati     psovati
sovka     psovka
spane     spadne
sprdati     rugati
spuž     puž
srcanica     centralna oblica zaprege
srdobolja     dizenterija
sta     stao (dugo "a"), šta si sta
stalak     dubak - drveni štap zaboden u pod i tavan sa prstenom u koji se stavlja dijete da bi hodalo u krug
stapka     posuda za pravljenje putra
stempati     ugnjeciti
stožina     drvo oko kojega se sadjeva sijeno
stra     strava, zort, strah
strašiv     plašljiv
strava     stra, zort, strah
strejac     mali krovic na kuci
striže     šiša (npr. ovce)
strmoglaviti     naglo pasti
strnokos     pokošeno necisto sijeno
strošak     trošak
stroža     slamarica
struka     ogrlica
strvno     pšenicno brašno
stubanj     vrelo
stublina     izdubljeni komad drveta (kao panj) koji služi kao posuda za pranje veša, napoj za blago (stoku)
stucka     zemljana posuda za vodu
studeno     hladno
stupa     dio naprave za uredenje prediva
sucanica     dio drvenih zaprežnih kola
sud     bure za rakiju
sudžuk     puna šaka (rukovet) necega, npr. žita
sunovrat     naopacke
sunuti     naglo nasuti
susa     staklena flaša od 1,5 l
susprezati     suzdržavati
sustao     umorio se
sušica     tuberkuloza
sutradan     sutra
svecanca     krovna greda
svijetnjak      
sviknuti     dopasti
svilajac     konac za vez
svinkula     komad drveta za igru svinjkanje
svinjkanje     igra kada djeca utjeruju štapom "svinkulu" u rupu
svitnjak     uckur, kanap za vezanje gaca
svojta     rodbina
Š      
šajer     ostava sa sjeno, sjenik
šajno     sjajno ("š" se izgovara meko)
šajtok     brigtažlin, novcanik
šaka baka     bubamara
šaktiti     sjajiti (se)
šal     lepo išarani prekrivac
šalabazati     lutati
šalata     salata
šamrlica     šamrla, mala stolica bez naslona sa 2 široke noge
šantelija     breskva
šarati     švrljati
šatra     veliki šator
šcorlati     navaliti na nešto
šecovati     procena štete od stoke
šedi     sjedi ("š" se izgovara meko)
šekret     izat, toalet, zahod
šeme     sjeme ("š" se izgovara meko)
šenica     pšenica
šenuti     poludjeti
šepiriti     praviti se važan
šepurica     opna od voca
šepurica     kožica sa šljive
šerajzl     žarac
šerap     šeraf (šerapiti = šerafiti)
šešarica     šišarica, šišarka
šetiti     sjetiti ("š" se izgovara meko)
šetovati     savjetovati ("š" se izgovara meko)
ševarka     šeflja
šicati     smjerati
šikac     kandžija, bic
šikovati     pristajati, svidati (šikuju se jedno drugom)
šimbotiti     dežurati
šjenar     sjenik ("š" se izgovara meko)
škakavac     zrikavac, skakavac, popic, ("š" se izgovara meko)
škaniclin     papirna kesa
škap     škaf, vedro za veš
škapa     škrapa (rijetko padanje kiše)
škatulja     kutijesnica, kutija
škleba     škloca, džepni nožic
šklobuk     plik, mjehur
škloca     škleba, džepni nožic
škoda     šteta
škriljak     šešir
škrinja     mrtvacki sanduk
šlagjerati     šlogirati, oduzeti
šlajdra     vuce
šlajf     vinta, kurbla za kocenje zaprežnih kola
šlama     vrsta trešnje
šlingati     raditi vrstu rucnog rada
šljaka     štap za podbacanje
šljivoš     ostatak šljive od pecenja rakije
šmir     kolomaz
šmreka     smreka, smrca
šmrkavac     balavac, klinac
šniclin     šnicla
šnjita     šnita, kriška
šnjom     sa njom
šnjucati     šmrcati
šoca     ljubavnica, švalerka
šopati     nasilno hraniti gusku
špic namet     nadimak
špic plej     metalno pojacanje na prsnom dijelu cipela
špica     koštica
špigln     špiglo, ogledalo
špiglo     špigln, ogledalo
špital     bolnica
šrotati     sitniti žito
štagalj     ostava za sijeno
štakete     tarabe za plot
šteclin    
štektati     lajati
štenta     zadržava (štenati ne raditi ništa)
šti     naredba za tjeranje volova
štige     štinge, stepenice
štimati     poštivati (svoju majku štima)
štinge     štige, stepenice
štoklin     štokrla, stolica bez naslona sa 4 noge
štokrla     štoklin, stolica bez naslona sa 4 noge
štovati     poštovati (štuju ga)
štraj     prostirka u štali ispod stoke
štranjga     kanap, štrik, uže
štreka     pruga malog kolosjeka
štrena     klupko (vune)
štrik     štranjga, kanap
štrika     cipka
štrikati     kukicati
štrklja se     kada govece juri bezglavo poslije uboda stršljena
štroncati     šudliti, dreždati, cekati
štruca     vekna kruha
štrudljin     gužvara, štrudla, pita
štrumpajzlin     gume za držanje ženskih carapa
štrumpe     ženske carape
šudliti     štroncati, dreždati, cekati
šukasto     govedo bez jednog roga
šuljati     trljati
šuljicavo     prazna žito
šunjka     šunka
šuriti     preliti vrelom vodom
šušanj     suho lišce
šutra     sutra ("š" se izgovara meko)
šuvaka     ljevaka, lijeva ruka
švinglati     vrtiti u glavi
švorc     ostati bez novaca
švraka     svraka
T      
taki     takvi
tako     taknuo, dotakao
talambas    
tandrljati     klopotati, šklopocati, zvoniti, konjska kola npr.
tanjer     tanjir
tara     tkacki stan
tarabe     plot
tarana     jelo od brašna i vode
teka     bilježnica, sveska
tekar     tek
teljig     drveni prut smotan u slovo "u" koji ide u okovani dio jarma za volove ispod vrata
tempati     gnjeciti krumpir
tenditi     bolje se tendiš od mene
tentati     nagovarati
terkije     pertle za opanke
težak     radnik
tica     ptica
tiganj     tava
timorina     sparina, tmurno vrijeme pred kišu
tišljeraj     izrada predmeta od drva
titranje     igra sa bujadi
tobože     kao
tontati     krpati
toza     tabakera
trajna     rudlava kosa
trampiti     mjenjati
tranciport     transport
trantule     stara obuca
trap     ostava u zemlji za krumpir
tratijer     lijevak
tratina     livada, utrina
trenica     rende, ribež
treviti     sresti, desiti, dogoditi, trefiti, pogoditi (trevio ga - sreo ga)
tricet     trideset
trista     tri stotine
trklja     pritka, štap za mahune
trlica     sprava za preradu, cišcenje biljki kod proizvodnje lanenog i konopljinog vlakna
trnokop     alatka za kopanje, kramp
trnula     trnjina
trnuti     gasiti
tronožac     metalni obruc za posude za kuhanje na ognjištu
truba     bala platna
trudan     umoran
tucani sir     vrsta sira, polusuvi sir
tucnjak     prostor za tuke, pure
tuk    
tuka     pura, curka (ženka)
tukan     pura, curka (mužjak)
tukati     sresti
tumarati     lutati
tuple    
U      
u procijepu     nalaziti se izmedu necega
ubetno     ružno, stravicno
ubrljati     uprljati
ubudale     uludo, uzalud (npr. trošiti vrijeme)
ucecati     ulijepiti se blatom
uciniti     zaciniti jelo da se popravi ukus (ucini)
uckur     svitnjak, kanap za vezanje gaca
ugarak     pougljenisani, nagorjeli dio drveta
uimati     sramiti se
ujam     dio žita kojim se placa usluga mljevenja
ukinuti     oboriti, srušiti
uklatarena drva     složena drva, cjepanice
uklipiti     namjestiti, uglaviti
ukop     sahrana
ukotromaniti     utamaniti
ukrižati     narezati nešto kod hrane
ulitati     izvršiti veliku nuždu u gace
uljega     ušao
umene     moje, kod mene
umerati     omekšati
umijeti     znati (ne umije - ne zna)
unteruk     podrokljica, podsuknja
uperiti     usmjeriti
upora     potporanj
uprtnjaca     torba tkana
urešti     kada se svinja zaglavi u plotu
urmokar     urar, sajdžija
urvina     neko zemljište?
ustaviti     zaustaviti
ustrucavati     sramiti
uškopiti     uštrojiti, kastrirati
ušlag     oblog
ušmrknuti     ispuhati nos
uštoka se     usukao se
ušur     dio žita kojim se placa usluga mljevenja
utaman     otprilike, nasumice
utanacio     ugovorio
utebe     kod tebe
uteci     pobjeci
utrgnuti     otrgniti
utrnuti     ugasiti
utušiti     ugušiti
uvano     sigurno, pouzdano
uvati     nadati (se), uzdati, ne uva - ne uzda
uvatiti     uhvatiti
uvrati     uzglavnica, dio njive gdje se okrece zaprega, traktor kad se ore
uvreženo     uobicajeno
uvrgnuti     umetnuti na nekoga, nešto
uzajmiti     posuditi
uzaludo     uzaludno, džabe
uzdati se     nadati se
uzglavnica     uvrati, dio njive gdje se okrece zaprega, traktor kad se ore
uzica     špaga
uzimaca     kuhinjska krpa
uzjoguniti     postati neposlušan
uzlavlje     vanjkuš, jastuk
uzrujan     iznerviran
užnati     rucati
V      
vagan     džak pun necega (žita)
vajda     korist
vajtina     vlaga
vakat     fakat, cinjenica
vako     ovako
vala     bogme
vanjkuš     uzlavlje, jastuk
varba     farba (varbati - farbati)
varenika     kuhano mlijeko
vavijek     uvijek
vazda     stalno
vecma     više, jace
vedrica     vedro za prenošenje pijace vode
verati se     penjati se
verige     lanci za kotao
vertun     pregaca
vici     vidjeti
vide     vidi
videti     vidjeti
vile     metalni alat velicine lopate sa 3 ili 4 zuba za sijeno
vinkasto     roza boja
vinta     šlajf, kurbla za kocenje zaprežnih kola (vintati)
viramija     velika prazna prostorija
vitica     burma, zarucnicki prsten
vitlic     sprava sa koje se namotava predivo
vjencanca     poprecna greda u krovnoj konstrukciji
vlastika     lastika
vlaša     flaša
vlašter     flaster
vocka     vode, ovdje (dugo o)
vodijer     drvena posuda na pojasu kosca za vlaženje brusa
vodnica     mjesto na kojoj stoji vedrica (posuda za pijacu vodu)
vode     vocka, ovdje
volko     ovoliko
vorgija     prevoziti nešto sa puno kola
voric     tvor
voz     voz sijena, prikolica puna sijena
vraklic     cokan, staklena flašica za rakiju od 1 - 2 dl
vranj     drveni cep za bure
vratnice     ulazna vrata ogradenog prostora, kapija
vrbovati     nagovarati
vrebac     vrabac
vredovno     bolno
vremište     nevrijeme
vriježa     rasa
vrljika     gredica na koje se pribijaju štakete za plot
vršljati     zabadati nos svuda, premetati stvari
vruštuk     dorucak
vrž     cvor
vunduš     komad zemlje, plac oko kuce
vurak     otpiljeni komad drveta
vuriti     furiti, prelijevati vrelom vodom
Z      
zabaviti     zadržati se
zaboljati     igrati (se)
zabreknjivati     rasušene drvene posude kvasiti vodom da ne propustaju tecnost
zacvrkati     zapržiti jelo sa vrucom masti
zadrt     tvrdoglav
zadenuti     zataknuti
zadeven     zataknut
zadumiti     zagristi
zaglavu     hitno (nije zaglavu - nije hitno)
zakidati     izjedati, sekirati, nervirati
zakinuti     uskratiti
zakovrnuti     zašerafiti
zakunjati     zadremati
zaloga     komad kože za krpanje obuce
zamlacivati     zafrkavati, zadirkivati
zaova     sestra od muža
zapindati     zakljucati
zapodjenuti     zapoceti
zapretati     zatrpati pekvu sa žarom
zatelebati     zaljubiti
zatrti     uništiti, ugasiti, klatva - zatrlo ti se sjeme
zavercati     ružno zavezati, zapetljati
zavicaj     rodno mjesto
zavrig     zaprška
zbrkati     zbuniti
zbor     okupljanje za seosku slavu
zdepast     malen i debeo covijek
zdjeka     mala zdjela
zdrak     zrak
zecak     grašak
zelembac     gušter
zera     malo, zeri

—————

Назад


Контакт

Dvorcafe


   


Анкета

Koju muziku slušate ?

Narodnu (83)
31%

Zabavnu (24)
9%

Krajišku (109)
41%

Stranu (21)
8%

Svašta (32)
12%

Укупан број гласова: 269


zika9452.forumsr.net